Tehnician întreținere / BELGIA

Job Overview

Pentru mai multe companii belgiene căutăm tehnicieni întreținere utilaje.

Sarcinile tale:
• Întreținerea și repararea mașinilor din liniile de producție (ex.: mașini de tăiat, linii de ambalare, mașini de sudură, mașini de etichetat, etc.);
• Efectuarea inspecțiilor (reviziilor) periodice, întreținerea și repararea ale mașinilor și dispozitivelor în conformitate cu instrucțiunile producătorului și furnizorului;
• Înlăturarea blocajelor, înlocuirea senzorilor, înlăturarea eventualelor probleme sau defecțiuni;
• Efectuarea operațiilor de întreținere periodică (ex.: ungerea, etc.) atât a utilajelor de producție cât și a instalațiilor auxiliare (ex.: alimentarea cu abur, apă, camera de comandă, depozitul frigorific);
• Efectuarea tuturor reparațiilor mecanice, electrice, electronice, pneumatice și hidraulice;
• Efectuarea lucrărilor de întreținere, reparare și înlocuire preventivă a pieselor și dispozitivelor din linia de producție.

Ce așteptăm de la tine:
• Studii medii sau superioare tehnice (electromecanică/electrotehnică industrială);
• Experiența: minim 1-2 ani în domeniul întreținerii tehnice;
• Cunoașterea limbii engleze;
• Motivație de a acționa și perseverență în rezolvarea problemelor tehnice;
• Sugerarea de îmbunătățiri, implementarea acestora în conformitate cu cerințele de producție;
• Capacitatea de a lucra pe baza documentatiei tehnice;
• Capacitatea de a lucra în ture/schimburi (inclusiv în ture de noapte) și de a efectua ore suplimentare (plătite conform legislației)

Ce oferim:
• Angajare cu contract în conform legislației belgiene;
• Salarizare atractivă în funcție de experiență completată cu indemnizații de tură / schimburi;
• Posibilitate de dezvoltare și învățare;
• Asigurare de sănătate și accidente;
• Cazare lângă locul de muncă (opțional / contracost).

Apply for this job